Steun de Cochrane: Teken de petitie!

7 02 2008

De Cochrane Collaboration is een internationale non-profit organisatie van ca. 11.500 vrijwilligers, die tot doel heeft mensen te helpen bij het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over interventies in de gezondheidszorg. Voor het onderbouwen van dergelijke beslissingen is een nauwelijks te behappen hoeveelheid wetenschappelijke artikelen (evidence) beschikbaar. De enige manier om kennis te kunnen nemen van deze evidence is deze te identificeren en samen te vatten in de vorm van systematische literatuuroverzichten (systematische reviews). De Cochrane Collaboration richt zich op het maken, beschikbaar stellen en periodiek actualiseren van dergelijke systematische reviews. De reviews worden gepubliceerd in de Cochrane Library.

Vanuit de Cochrane wordt het volgende verzoek gedaan:

cochrane-petitie.png

“Dankzij door vele overheden afgesloten nationale abonnementen heeft op dit moment de helft van de wereldbevolking kosteloos toegang tot de volledige Cochrane Library, de meest complete, onafhankelijke bron van up-to-date Evidence. In Nederland en vele andere landen in Europa is dat nog niet het geval (behoudens gratis toegang tot de abstracts). Sinds enige tijd vinden onderhandelingen plaats met vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) om een centraal abonnement af te sluiten zodat de volledige Cochrane Library kosteloos ter beschikking gesteld kan worden aan alle EU ingezetenen. Als u de Cochrane Collaboration een warm hart toedraagt en de Cochrane Library een goede bron van evidence vindt die iedereen kosteloos zou moeten kunnen raadplegen, steun dan deze onderhandelingen en teken (namens uzelf en/of namens uw organisatie) vóór 21 maart a.s een petitie op: http://cochrane.epetitions.net.”
(Rob Scholten, directeur Dutch Cochrane Centre)

*************************
Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: