Week 5: Librarything deel 1 (werk)

13 03 2008

Ik las laatst op een blog (ik niet meer welke, dus ik kan helaas niet backtracken) dat met week 5 en met name met librarything pas het echte bibliotheekwerk begon.

Misschien geldt dat voor veel bibliotheken, openbare dan wel speciale, maar voor biomedische (en andere beta?-) bibliotheken gaat dat niet op. We nemen steeds meer ons toevlucht tot wetenschappelijke artikelen en dan niet meer in de gedrukte tijdschriften, maar de electronische formats. Deze doorzoeken we doorgaans via biomedische databases als PubMed.

We hebben nog wel boeken in de bieb, maar dat zijn met name studieboeken, tekstboeken, handboeken en proefschriften. Vooral studenten maken er nog veel gebruik van. Specialisten hebben meestal enkele bijbels in hun eigen kast staan.

Dat komt omdat er in de biomedische wetenschap veel onderzocht en gepubliceerd wordt. Boeken over actuele medische onderwerpen verliezen hun nieuwswaarde snel.

Onze bibliotheek past zich aan, steeds meer boekenstellingen verdwijnen en maken plaats voor computers, studietafels en zitzakken. Onze bibliotheek wordt van een echte boekenbibliotheek tot een studiezaal tot (in mijn ogen bijna) een hangplek voor jongeren. Ons budget gaat allang niet meer zitten in boeken, maar meer in de aanschaf van bestanden en electronische tijdschriften. Ons werkt verschuift van catalogiseerder en afstoffer naar zoeker, adviseur en leraar.

Dit wordt wel mooi geillustreerd, bedacht ik net, door de Cochrane Library. Anders dan de naam doet vermoeden is dit geen bibliotheek maar een verzameling van databases, waaronder de Cochrane database of Systematic Reviews.

Nee helaas, Librarything heeft ons als medische bibliotheek heel weinig te bieden.

Clib wiley

Advertisement

Actions

Information

10 responses

13 03 2008
WoW!ter

Laika, mag ik het niet met je eens zijn. Ik denk dat voor academische bibliotheken LibraryThing tot de verbeelding moet spreken. Het idee dat je informatie van je gebruikers door middel van hun tags, ratings en samenvattingen voor derden beschikbaar stelt moet je toch op zijn minst aan het denken zetten. Librarything is hiermee succesvoller dan het veelgeprezen Amazon. Kijk eens naar LT en dan naar je eigen catalogus, welk omgeving is rijker en aantrekkelijker?
Stel nu dat je als bibliotheek de vershillende LT van je universitaire gebruikers kunt koppelen en doorzoekbaar maken, hou het idee vast en breidt het uit naar hun EndNote, reference manager bestanden of Ref Works (hebben jullie dat al?) bestanden. Dan begeef je je als bibliotheek op het pad van kennismanaagement. Zou toch wel een aardige richting voor de ontwikkeling van de wetenscahppelijke bibliotheek in deze tijd.

13 03 2008
laikaspoetnik

Beste Wouter,

Natuurlijk mag je het niet met me eens zijn. Ik vind het eigenlijk al heel leuk dat je de moeite neemt om met mij in discussie te gaan.

Het is me nu even niet duidelijk waar de kloof in denken zich tussen ons bevindt. Is het omdat ik niet voldoende besef wat LT mij zou kunnen bieden op mijn werk, kan ik het niet voldoende vertalen naar de praktijk? Of is het dat jij niet voldoende bekend bent met de manier waarop het er in onze dagelijkse praktijk toe gaat? Of beiden?

Ik werk in een academisch ziekenhuis. Mijn klanten zijn vooral artsen en studenten. Als het al boeken zijn die ze raadplegen, dan staan ze niet in Librarything, laat staan in Amazon.com. Maar dat was jouw punt niet denk ik, je zou willen dat we de boeken van onze gebruikers ingevoerd worden in LT en voorzien van tags door gebruikers.

Waarom ik sceptisch ben is dat onze gebruikers sowieso heel weinig boeken gebruiken, en zelden catalogi. En dat komt niet omdat deze niet aantrekkelijk genoeg ‘uitzien’. Boeken zijn bijna not done in de medische wereld (behalve de eerder genoemde studieboeken en standaardwerken). Bij zoeken laten klanten zich steeds minder leiden door toevalstreffers. Dan ben ik ook sceptisch over het ontsluiten door gebruikers. Wat een ellende het al niet geeft als je alleen op hun keywords kunt zoeken. Is het vitamin E of alpha-tocopherol? antibiotics, antibacterial agents of de specifieke drug? Vind dan nog maar eens de goede dingen. Tenslotte hebben weinig mensen hier dezelfde interesses. Maar misschien zie ik te weinig de mogelijkheden, omdat ik zelden of nooit op boeken uitkom voor klanten. Ik zal het eens voorleggen aan andere medische informatiespecialisten. Wie weet zie ik dan het licht.

In zeker zin doe ik heel veel aan kennismanagement, maar dan misschien niet op de manier zoals jij dat bedoelt. Ik ontwikkel en geef veel cursussen, maar laat ik me tot zoeken beperken.
De nadruk bij de klant ligt meestal op het vinden van 1. heel specifieke informatie, die van toepassing is op zijn patient, of op 2. het vinden van alle bewijsmateriaal op een bepaald onderwerp. Meestal zoeken we niet alleen op onderwerp, maar proberen we ook voor te filteren op mate van bewijskracht (als er veel evidence is). Eigenlijk gebruiken we daar nooit boeken voor. Boeken zien we als teveel beschrijvend (narrative). Het zoeken gebeurt vooral in bibliografische bestanden als PubMed. Voor grote zoekacties doorzoek ik tenminste 3 databases. Alle (soms 1000-2000) artikelen laad ik Reference Manager (ja dat kennen we), voorzien van keywords, of tags zo je wilt, en ontdubbeld. Vervolgens wacht de gebruikers de grote klus om relevante artikelen te selecteren. Ik raad ze aan om die te taggen.* Maar de gebruikers nemen echt niet de tijd om verder tags toe te kennen. En ach, wat ze wel hebben geselecteerd en wat niet en waarom kunnen anderen later in hun systematic review lezen. Dat wordt dan de bron die voor anderen met hetzelfde interessegebied noodzakelijk is om te vinden.

Overigens bestaat er tegenwoordig wel een mogelijkheid in OVID (MEDLINE, EMBASE) om artikelen van notes te voorzien. Dat lijkt me nou heel erg practisch. Zo zou ik kunnen zeggen: vind je dit artikel wat? Of deze lijkt me intessant, maar het zit (nog) niet in de search. Maar helaas kan het bij ons technisch nog niet, omdat we voor een bepaald account hebben gekozen. Notes worden vooralsnog niet geladen in Reference Manager, zo heb ik begrepen.

Als je me meer licht in de duisternis kunt brengen hoor/zie ik dat graag. Misschien dat ik niet zo nauw moet denken aan alleen boeken. Wij willen bijvoorbeeld binnenkort ook richtlijnen toegankelijker proberen te maken. Tevens willen wij de afdelingspagina’s (met daarop afdelingsrelevante bronnen) meer op de afdeling afstemmen. Wie weet werkt een dergelijk systeem (moet het LT zijn?) daar wel.

Nou in ieder geval heb je me wel (positief) geprikkeld met je reactie.

17 03 2008
WoW!ter

Laika,

Ik neem het boeken idee van LT niet te letterlijk. Ik zie LT vooral als een voorloper in het delen en beschibaar stellen van informatie door amateurs -hoewel ik dat woord verfoei. Ik zie het als een voorbeeld van een mechanisme dat er moet zijn voor artikelen, hoofdstukken en proceedings. Ok, we hebben EndNote, Reference Manager maar die missen de sociale laag eens en ten male. Refworks kom in de buurt. De wetenschappelijke bookamarking sites Connotea, Citulike, 2 Collab schieten nog te kort in het makkelijk omgaan en ontlenen van de formele metadata. Kortom is zie LT vooral als voorbeeld voor die programma’s om dat te verbeteren en zou graag zien dat bibliotheken daar ook hun voordeel mee kunnen doen.

17 03 2008
laikaspoetnik

O.k. Als je het boeken idee van LT niet te letterlijk neemt, maar als een voorbeeld hoe je door iedereen te laten taggen informatie makkelijker kunt delen/toegankelijk maken/ontsluiten, dan zie ik hier zeker het nut van.

Dank voor je toelichting.

17 03 2008
spoetbidoc

Hallo Laika en Wowter,

Leuke discussie voeren jullie. Ik ben het met laika eens, Pubmed is al zo zalig makend dat Librarything daar voor medici weinig tot niets aan kan toevoegen. Boeken zijn in de medische wereld niet zo belangrijk. Zeker in tijden van Evidence based draait alles om tijdschriftartikelen die door Pubmed en Cochrane etc. opperbest worden ontsloten.
Maar een UMC heeft meer info nodig dan het medische. Langzamerhand is dat bijna een “multinational” waarbij bedrijfsvoering c.q. marktwerking ook een belangrijk item is. Vooral de grijze literatuur vraagt dan om onstloten te worden. De talrijke rapporten van adviesorganen dienen getaged te worden daar is een markt voor, maar helaas Librarything geeft hier geen eenvoudige oplossing voor. De rapporten worden doorgaans niet door de KB opgenomen en ook zijn deze niet via een boekhandel verkrijgbaar. Naar mijn idee zou daar de kracht van Librarything moeten liggen, maar die tool ontbreekt nog. Nu behelp ik mij met een eigen systeem, dat via ons intranet te raadplegen is.
En ja Pubmed is nu eenmaal voor de medische informatievoorziening niet te evenaren door Librarthing. Aan een andere discipline de eer.

gr. Spoettbidoc

18 03 2008
WoW!ter

Oeps bidoc,

Jij gooit het nu over een hele andere boeg. Wanneer het gaat om grijze rapporten dan kunnen jullie dat toch als bibliotheek opnemen en ontsluiten. Daar heb je deze oefeningen niet voor nodig -dacht ik.
Waar ik van schrik is jouw opmerking dat PubMed zaligmakend is. Stel dat er nu een slecht artikel tussen zit, zou het dan niet mooi zijn wanneer een arts dat kan aangeven in een commentaar veld. Of wanneer hij het erg goed er nog een paar additionele trrefwoorden aan toe kan voegen. Of op zijn eigen plankje kan zetten. Tot op de dag van vandaag leunt de NLM sterk op initiatieven van anderen om die 2.0 functionaliteit te implementeren.
Volgens mij liggen er in een medische bibliotheek ook 2.0 uitdagingen.
Gewoon hardop durven dromen…..

19 03 2008
laikaspoetnik

Beste Wouter (en ook Spoetbidoc)

Volgens mij hebben Spoetbidoc en ik ons niet gerealiseerd dat we met onze reis met Spoetnik gelijk ook het “web 2.0 universum” hebben betreden waar we niet alleen allerlei “internet-communicatietools” leren, maar waar het ook draait om sociale netwerken en “door gebruikers gegenereerde content”. Voor ons is dat een onbekende wereld, waar we binnen onze bibliotheek niet op deze wijze mee bezig zijn. Ik wil er best over dromen, hoor, en toevallig was ik er gisteren volop mee bezig tot ik to mijn verbazing wakkerschrok en zag dat een deel van die dromen reeds gerealiseerd was, ook v.w.b. PubMed. Ik zal hier in een blog nader over berichten.

Waarschijnlijk bedoelt Spoetbidoc het ongeveer zo:

*Librarything leent zich niet voor het onsluiten van artikelen, maar is erg geschikt voor boeken.
*(bio)medici baseren zich vooral op tijdschriftartikelen (of op geaggregeerde /voorgefilterde evidence in andere bronnen)
* daarom is Librarything als zodanig niet geschikt voor het ontsluiten van deze bronnen; databases als Pubmed zijn daar meer geschikt voor.
* binnen UMC’s zijn er behalve artsen ook veel beleidsmakers e.d., die zich voornamelijk op grijze literatuur baseren. Voor deze groep zou Librarything wel meer geschikt kunnen zijn, ware het niet dat deze grijze literatuur niet makkelijk in Librarything ingevoerd kan worden.

De kloof tussen ons zit hem ten eerste in hoe je Librarything ziet. In de opdracht die Spoetnik gaf, was het vrij letterlijk bedoeld. Daarom gaan wij ook vooral letterlijk in op het directe nut van Librarything.

Jij ziet het breder, Wouter. Je ziet het ook als voorbeeld hoe gebruikers d.m.v. tags kunnen onsluiten en meerwaarde kunnen geven aan artikelen.

Tot op zekere hoogte zie ik daar het nut wel van in. Maar dan naast de geweldige onsluitingsmogelijkheden die Pubmed in principe heeft. Ik zeg met nadruk, in principe. Pubmed is zeker niet zaligmakend, ik denk dat die term niet helemaal gelukkig gekozen is. Maar zeker vergeleken met veel andere bestanden is het zeer goed, met een sterke thesaurus en zeer goede zoekmogelijkheden. Echter deze worden niet altijd door de gebruikers goed gebruikt. Gevoelsmatig werkt men erin als in Google en dat is bepaald niet optimaal.

Zoals ik hierboven al zei, bestaat er sinds kort in OVID (dat o.a. net als PubMed het bestand MEDLINE) doorzoekt de mogelijkheid om notes toe te kennen, een soort “post-it”. Hierop kan zowel de gebruiker als ook de informatiespecialist iets over een artikel opmerken. Eigenlijk hetzelfde als een commentaar veld.

Artikelen van notes voorzien om met elkaar uit te wisselen wat je een goed of slecht artikel vindt, of artikelen van tags voorzien om er óók(naast MeSH of tekstwoorden) op te kunnen zoeken lijkt me prima.

Toch ben ik een beetje sceptisch. Waar ik bang voor ben is dat ‘waardering’, ‘voorkeur’, en ‘objectief goed zijn’ door elkaar gaan lopen en ook nog eens afhankelijk zijn van de trend van het moment.
Ik kan me voorstellen dat het heel handig kan zijn bij onderzoek, zodat je elkaar kan tippen, op ideeen kan komen e.d.

Bij evidence based medicine waar je tracht zo ongekleurd mogelijk aan de beste evidence te komen, prefereer ik toch een methode van zoeken waarin alle data eveneveel kans hebben om gevonden te worden. Tevens zullen veel op- en aanmerkingen (hé you guys, what about….) alleen maar afleiden. Liever beperk ik me dan tot de critical appraisal van artikelen zoals die volgens de regels van de kunst geschreven worden.

Zo denk ik er nu over, maar je ziet ik praat al anders dan een aantal dagen geleden. Graag zou ik wat meer concrete voorbeelden op mijn eigen vlak willen zien. Het is voor mij nog allemaal een beetje vaag.

19 03 2008
bidocblog

Beste Wowter, via Laika,

Ik kan het toch niet laten om op je opmerking betreffende grijze literatuur terug te komen. Ik vind dit een beetje kort door de bocht. Juist grijze literatuur is veelal niet meer in drukvorm verkrijgbaar. En juist deze literatuur is nodig bij kennisuitwisseling. Het kan daarbij ook gaan om interne rapporten, die veelal in een la verdwijnen of slechts bij een beperkte groep bekend zijn. Deze rapporten vragen ook om een web 2.0 benadering, een netwerktoepassing een communicatietool. We hebben nog een paar weken Spoetnik voor de boeg, wellicht komt er een geschiktere toepassing hiervoor op mijn pad.
Sorry dat ik je geraakt heb met mijn Pubmed opmerking. Ik ben zelf geen actieve Pubmed gebruiker, vandaar mijn opmerking “zaligmakend’.
Mijn onderwerpsgebied kent niet van die uitgelezen databases.

gr Spoetbidoc

20 03 2008
In een andere baan « Laika’s MedBibWeblog

[…] gerealiseerd. Pingbacks en trackbacks bijvoorbeeld :). Librarything ook, al doorzag Laika daarvan niet alle mogelijkheden, hetgeen WoW!ter zeer bedroefde. De volgende opdracht was Technorati. Beiden melden we ons aan en […]

20 03 2008
brughagedis.nl » Week 8: In een andere baan

[…] gerealiseerd. Pingbacks en trackbacks bijvoorbeeld :). Librarything ook, al doorzag Laika daarvan niet alle mogelijkheden, hetgeen WoW!ter zeer bedroefde. De volgende opdracht was Technorati. Beiden melden we ons aan en […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: