Dutch Grand Round. Old Year, New Year Call for Submissions.

22 12 2008

The Dutch Grand Round (De Grote Visite) is a rotating blogcarnival of Dutch medical blog posts.

Presently Dutch Grand Round 1.9 is up at Health Management RX of Jen McGabe Gorman

Laika’s MedLibLog will be Hosting the next Dutch Grand Rounds (1.10) on December 30th!

Since December 30th is on the edge of the old and new year, I would like this edition to focus on the past (what has been, history) and the present (hot news) and the future (what to expect, wish, foresee).

I will not restrict myself to inclusion of Dutch posts on medical, health and fitness: any post on Dutch health care, Dutch medicine 2.0 or Dutch scientific/clinical papers will be considered for inclusion as well. Whether it is about van Leeuwenhoek or the Dutch EHR. So, writers from abroad I hope you do feel inspired!

Do not feel constrained by this theme, however. Each article is reviewed on its own merit.

Submissions are due by Sunday, December 28st at 12.00 am (Dutch time). (06.00 pm EST).

You can submit your articles through Blog Carnival or by email at (laika dot spoetnik at gmail dot com – without spaces; well check the figure).

I look forward to your submissions! Have a nice Christmas!!!

—————-

nl vlag NL flagDe Grote Visite is een twee-wekelijkse ronde langs de medische blogs van Nederlandse bodem of ze nu in het Nederlands of het Engels geschreven zijn.

Terwijl de huidige grote visite (enigzins verlaat) te lezen is op Health Management RX van Jen McGabe Gorman, kondig ik alvast aan, dat

Laika’s MedLibLog gastvrouwe is van de volgende Grote visite (1.10). Deze staat gepland op 30 December!

Omdat 30 december op het scheidingsvlak staat van het oude en het nieuwe jaar, leek me dit een prima moment voor een voor en een achteruitblik:

Wat was belangwekkend (op medisch/gezondheidsgebied) in het verleden (mag ver voor 2008, maar ook recent), of wat zijn de verwachtingen, vooruizichten, wensen voor de toekomst?

Niet alleen Nederlanders mogen meedoen, het mag ook gaan OVER nederlanders/nederlandse gezondheidszorg, ontdekkingen, publicaties.

Ik zal me niet streng aan het thema houden. Elk ingediend stuk wordt op zijn eigen merites beoordeeld.

Indiening voor Zondag a.s. 28 December om 12.00 am. (06.00 pm EST).

U kunt uw artikelen via het Blog Carnival indienen of via email: laika punt spoetnik at gmail punt com – zonder spaties (zie figuur).

Ik kijk uit naar uw bijdragen. Een fijne Kerst alvast, allemaal!!

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: