Google spreadsheet as a wiki.

12 12 2008

google-doc-logoGoogle has developed so many new applications in short time, it is difficult to keep abreast of the latest developments.

One useful application is Google Docs. which is a free, Web-based word processor, spreadsheet, presentation, and form application offered by Google. It allows users to create and edit documents online while collaborating in real-time with other users.

During the Spoetnik Library 2.0 course we used Google Docs to write documents together, which we published on our blogs.

You can also choose to keep documents private. The advantage compared to MS Office is that you can access your docs anywhere from the web. All you need istweet-clin-cases-and-images to log into your Google account.

Ves Dimov of the Clinical Cases and Images – Blog draw my attention to an option in Google Spreadsheets (try-out here) , whereby you can allow people to edit the item as if it were a wiki.

This option was described at the Google Operating System Blog, with unofficial news and tips about Google) as follows:

“Google Spreadsheets added an option in the sharing dialog that allows anyone to view or edit the spreadsheet just by knowing the URL. Until now, you had to send an invitation URL that contained a secret code and the people you invited had to login using a Google account. If you click on the Share tab and enable “Let people edit without signing in*“, your spreadsheet becomes a wiki that can be edited by anyone.”

share-with-the-world-1-2-met-nrs

Not only has Ves described this possibility in a blogpost, he also set up a spreadsheet that lists “The best medical podcasts”.** Anybody can edit the list, see the original spreadsheet here and you are all invited to do so..

According to Ves (and Google) you can easily embed the Medical Podcast spreadsheet by just copying this HTML code in your own website. Alas, WordPress.com blogs appear to be a notable exception (again Grrr!).

Thus, to see how the spreadsheet evolves you have to go to the URL, Ves’s blogpost here or embed the spreadsheet yourselves.

To give you an impression I will show a figure of the (provisional) embedded spreadsheet instead:

spreadsheet-medical-postcasts

* original text: Anyone can edit this document WITHOUT LOGGING IN

** a closer look at the date revealed that the blogpost already stems from May 2008.

————

nl vlag NL flagGoogle Spreadsheets (try-out hier) is een, gratis, Excel-achtig bestand binnen Google Docs waar je online vanaf elke PC met internetaansluiting aan kunt werken, – zonder gebruik te hoeven maken van usb-sticks of e-mail- (zie Spoetnik-cursus, week 8). Je kunt alleen of samen aan een document werken.

Door Ves Dimov van het Clinical Cases and Images – Blog werd ik geattendeerd op een optie binnen Google Spreadsheets, waardoor mensen niet ingelogd hoeven te zijn om mee te werken aan je spreadsheet. De spreadsheet functioneert dan als een soort wiki.

Deze mogelijkheid werd reeds in mei dit jaar beschreven op het Google Operating System Blog. Wanneer je een Google spreadsheet hebt aangemaakt, kun je in het dialoogvenster aangeven dat je de spreadsheet wilt delen (“share tab“) en dat mensen het kunnen bewerken zonder in te loggen (“Let people edit without signing in*). De URL, (gemarkeerd bij 4 in bovenstaand figuur) kun je naar andere mensen sturen die het vervolgens kunnen bewerken. Belangrijk is om de spreadsheet daarna op te slaan en af te sluiten.

Ves heeft gelijk de daad bij het woord gevoegd en een lijst van beste medische podcasts toegevoegd, die eenieder kan bewerken. De oorspronkelijke spreadsheet vind je door hier te klikken.

Mij lukte het niet om deze spreadsheet te embedden in WordPress. Dus om de lijst van beste medische podcasts “real time” te kunnen zien kun je naar Ves’s blogpost gaan, de URL bekijken en/of deze zelf embedden.

Google docs as a way to publish spam!!

7 06 2008

I just learned how to use Google docs for sharing and publishing documents. Yesterday I received an email-invitation by someone unfamiliar to share a Google-doc. The doc was called Spoetnik X document, where Spoetnik X is a fellow course member.

I took a look, but the doc was weird, with pictures of X all over the place, pictures of other people as well & funny text (codes, links?) in between. I recognized X’s picture, seen it somewhere on the web. On top of the post it said in RED with huge letters:

The document owner is not allowing collaborators to invite other people.

Meanwhile a commercial site had visited my blog consulting the same page twice. A page with one comment …made by X!
Dotcom entered my page by searching for X’s g-mail and dotcom left by the link to X’s page……

When I revisited the Google Doc some time later, the number of obscure cooperators had increased.
X had become one of them.

This did it. I tried to reach X in vain and deleted the doc.

Now I could be wrong, maybe it was just a joke. So I googled: google docs spam.

The result: almost 5.000.000 hits, most of them warning “Google Docs Being Used for Spam“. Apparently it is an easy way to circumvent spam filters.

Today I contacted the commercial site and they promised to check if their webforum had been misused.

Earlier I wrote that G-mail was vulnerable to spam. But it seems that more Google apps are at risk.

According to Wikipedia a weak point of Google apps is Cross-site_scripting

Want to read more? Here is an excerpt from VNU-net, written by Robert Jacques on June 3th!

Spammers exploit Google Docs
Cyber-crooks turn to mainstream hosted services

[…..] Spammers are instead moving towards the exploitation of free mainstream hosted services such as Google Docs, Google Calendar and Microsoft SkyDrive.

“The savvy and accurate cyber-criminals of today seem to have abandoned the attachments tactic that was so innovative in late 2007 and are exploiting free hosted applications which have become mainstream in 2008,” said Mark Sunner, chief security analyst at MessageLabs.

“The spammers are taking advantage of the fact that these services are free, provide ample bandwidth and are rarely blacklisted.

“This is one more addition to the growing list of ways in which the spammers have succeeded in outsmarting traditional detection devices.”

MessageLabs intercepted spam emails in May which contained links to spam contained in documents hosted on the Google Docs environment.

Traditional spam filters do not block links to the Google Docs domain, and spammers are using this to their advantage and even tracking their success through Google Analytics [….]

Or read this interview at: http://news.cnet.com/8301-10789_3-9951535-57.html

—————

NL flag NL vlag

Gedurende de Spoetnik cursus had ik net kennis gemaakt met Google docs. Heel handig om documenten te delen en te publiceren. Toen ik gisteren een doc kreeg met de naam van een Spoetnikcollega keek ik wel een beetje raar op. Ik kende de afzender niet, maar ja namen van blogs en gmails stroken vaak niet geheel met elkaar. Dus ik dacht, is misschien wel een document om X mee te verassen.

Ik ging maar eens kijken, maar het doc zag er vreemd uit, tig keer de foto van X en ook wat andere foto’s eronder, met onder elke foto een naam en 1 & 2, 3&4 etc en vreemde teksten, mogelijk links. Ik waagde me er maar niet aan. Bovenaan stond in rode koeieletters:

The document owner is not allowing collaborators to invite other people.

Bijna tegelijkertijd had ik in de sitemeter gezien dat een dotcom site mijn blog had bezocht en wel 2x dezelfde pagina met daarop maar 1 commentaar: die van X. Op mijn pagina was te zien dat die persoon had gezocht op gmail X en mijn blog verlaten had via een link naar X’s pagina.

Toen ik later nog eens naar het Google Doc ging kijken was het aantal onbekende samenwerkers toegenomen. X stond er zelf trouwens ook bij.

Dit deed de deur dicht. Nadat ik X vergeefs had proberen te bereiken, verwijderde ik het doc.

Of was ik paranoide? Misschien was het gewoon een grapje. Even checken op Google: google docs spam.

Huuu, bijna 5 miljoen hits, bijna allen waarschuwden ze ervoor dat Google Docs als spam gebruikt kunnen worden. Het is nl een hele mooie manier om spamfilters te omzeilen en om de links (na publicatie) heel effectief te verspreiden.

Ik heb wel met de commerciele site gemaild en kreeg direct antwoord dat ze vreesden dat iemand hun webforum had misbruikt. Ze zouden het proberen uit te zoeken.

Eerder had ik al gemeld dat spammers de beveiliging van G-mail gekraakt hadden. Nu blijkt dat alle Google-apps kwetsbaar zijn.

Volgens Wikipedia is een zwak punt van Google apps het zgn “Cross-site_scripting” (je hoeft niet steeds opnieuw in te loggen in een nieuwe applicatie, je bent dus semi-permanent ingelogd)

meer lezen:

1. VNU-net, Robert Jacques (3 juni 2008)! :Spammers exploit Google Docs. Cyber-crooks turn to mainstream hosted services (zie fragment hierboven)

2. http://news.cnet.com/8301-10789_3-9951535-57.html (interview)

3. En een possibly related (nederlandse) post die wel relevant lijkt (van 23 dingen)

Nou ik ga dus nog voorzichtiger worden.

ALS ICARUS?!

24 03 2008

icarusOnlangs schreef de afvallige chinees een bericht genaamd “Icarus”, waarin gewag gemaakt wordt van het feit dat wij (Laika en Brughagedis) zich in week #8 los van ground control zweven en middels Google Docs voor een voorlopig hoogtepunt in de uitwerking van de SPOETNIK-metafoor hebben gezorgd, maar “daarmee zeker niet dichter bij de 80 zilveren gigabytes zijn gekomen”.

Dat we, nadat we per afvalmachine weggeschoten zijn, in letterlijke zin verder van de zilveren knikkers (het is er toch maar één?) verwijderd zijn dan ooit, lijkt ons duidelijk. Maar waarom dit met zoveel woorden in een blog gememoreerd? Waarom hier alleen ingegaan op wat NIET tot meer kans op een knikker leidt:meest originele alter ego,het grootste aantal bloghits en zelfs de meest waardevolle toevoeging aan onze verzamelde web 2.0 kennis (???). Originele polls waarschijnlijk evenmin :).
Waarom de deelnemers niet meer geholpen, met wat WEL telt? Het netjes maken van de opdrachten (doet toch iedereen?), zoveel mogelijk relevante delicious-links en tags?, je librarythingcollectie? Wij zouden het niet weten. Brughagedis is daarom maar alvast een poll gestart om een vinger te krijgen achter wat de spoetnikers hier zelf van denken. Als zijn er nog maar 6 invullers, de tussenstand is veelzeggend. Van de 9 opties kiest 1 voor “may the best one win” en 2 voor: “Ik weet het niet, laat Alice maar kiezen” M.a.w. “het ligt in gods/Alice handen”.

Medespoetnikers die denken dat dit een zoveelste poging is om dichter bij de zilveren knikker of hoog op de UBA-spoetnik blogfeed tussenstand lijst te eindigen, hebben het mis. Het gaat ons niet zozeer om de knikker(s), maar om het spel, niet om materiële waardering maar om geestelijk gewin. Is dat niet voor iedereen de reden dat hij/zij aan de Spoetnikcursus is begonnen? Wij mogen het hopen.

Wat ons nog het meest heeft verbaast en gekwetst in dezen, is de vergelijking met Icarus. Voor degenen die deze griekse mythologische figuur niet kennen een korte uitleg (ontleend aan Wikipedia).
Icarus probeert uit gevangenschap te ontsnappen door vleugels van een houten raamwerk, veren en was te bouwen. Hoewel zijn vader hem waarschuwt niet te dicht bij de zon te vliegen, wordt Icarus in zijn enthousiasme roekeloos: hij vliegt te hoog zodat de was smelt en hij in zee neerstort. Het verhaal van Icarus is typerend voor het thema van hybris, overmoed, waarin een persoon wordt afgestraft voor zijn eigen hoogmoed of overdreven zelfvertrouwen. (sic!)

pandora

Hopelijk is dit geen slecht omen. Ongeruste achterblijvers kunnen wij geruststellen dat wij in letterlijke zin geen gevaar lopen daar wij ons juist ver van de zon verwijderd hebben. Wij hopen dat de afvalchinees geen doos van Pandora heeft geopend en dat onze hoogvliegerij geen tantaluskwelling voor de anderen vormt die zich paasdagen lang buigen over de sisyfusarbeid die Spoetnik heet (zie poll van Laika).

Wij hopen ook van ganser harte dat wij binnenkort ons niet langer in eenzame afzondering bevinden (hoezeer wij ook aan elkaar verknocht zijn geraakt), maar weer veilig in uw midden kunnen verkeren om gezamenlijk verder koers te zetten.

Inmiddels hebben wij wel van de weergoden vernomen dat zij zeer ontstemd zijn geraakt over de ongepaste vergelijking met Icarus en plannen smeden om u daar beneden in de kou te zetten. Wij zijn benieuwd in welke vorm….

George en Laika

Week 8: In een andere baan

20 03 2008

Спутник, Спутник! Hier spreken George en Laika tot u vanuit de virtuele ruimte. Er heeft zich een stille revolte voltrokken binnen het spoetnikkamp. Onder het mom van een plaspauze heeft ground-control die geen vat meer had op sommige deelnemers in een spoedberaad besloten de minst in het gareel lopende astronauten van verdere deelname uit te sluiten. Verbannen,Спутник, wij zijn verbannen! Terwijl we dachten gezellig met de andere Spoetnikkersop ontdekkingsreis te zijn, maande onze Afvallige Chinese commandante ons subiet om met een ruimtecapsule het ruimteschip te verlaten.Volgens voorzitter Nol van het Presidium van de Opperste Sovjet hadden wij het Decreet van het Volks Commissariaat overtreden door zonder toestemming de stukjes van anderen over te nemen in onze blogs. Zelfbewust blafte ik, Laika, dat jullie Спутник daar toch zeker zelf buitengemeen van hadden geprofiteerd, omdat jullie door alle pings en trackbacks toch ook meer bezoekers hadden gekregen. Ik, Brughagedis George gromde, dat dankzij mijn computerkennis Spoetnik toch een hogere vlucht had genomen. Hadden we er niet beiden blijk van gegeven juist veel te doen aan social tagging? Waarom het Presidium het nodig vond om nu een daad te stellen waar ze anders toch altijd vrij flegmatiek het verloop van het programma volgen was niet duidelijk. Het zou kunnen dat de machinaties van Raspoetin Wout en zijn handlanger Perestroijka Bert die onze daden luidruchtig hebben rondgebazuind hen op deze gedachte had gebracht. Misschien niet geheel belangeloos, want de uitschakeling van 2 concurrenten in de jacht op de zilveren trofee was mooi meegenomen.

Dezelfde dag nog moesten wij het ruimteschip verlaten en werden we verbannen naar het zwarte gat Sagitarius A in het centrum van onze Melkweg. Het grondstation in Baikonoer liet weten dat het ruimteschip Sojoez wat ons daarheen zou transporteren al gelanceerd en in een Low Earth orbit op aankoppeling wachte. Beiden letterlijk met de staart tussen de benen maakten we ons op voor het vertrek. We probeerden er nog wat van te maken door op te merken dat we dan genoeg tijd zouden hebben om verder te bloggen. Maar dat werd niet gewaardeerd door adjudant Pascal, die krijtwit wegtrok. Nu waren we op elkaar aangewezen, en waar brughagedis eerst een louse in de pels van hond Laika was, werd Laika nu een trouwe metgezel van Brughagedis. Samen zouden ze er het beste van maken en de rest nog wel een poepie laten ruiken.
Met de afvalmachine werden we weggeschoten. Hoewel een van ons de nodige know how had van computers was dit toch te hoog gegrepen. Zouden we nu reddeloos verloren zijn? Gelukkig hadden we nog wel contact met moeder aarde en zagen we in een van de blogs de spreuk: “wie schrijft, die blijft”. Er was dus nog hoop. We spraken af onze blogs voort te zetten en via deze route hulp binnen te halen. Als middel daartoe kozen we Google Word, want we zaten toch in dezelfde cabine en zo bleven we in pas met de Spoetnikopdrachten. Nou lijkt het ons al moeilijk om vanaf 2 computers samen één Google Word te editen: wie weet nou wanneer een ander wat aan het editen is. Maar naast elkaar steeds tegelijk op het toetsenbord willen slaan is ook niet alles. In ieder geval is het gelukt en het resultaat hiervan zullen we jullie zo tonen.

Onderwijl was ons noodsignaal opgevangen door WoW!ter, die net de hoofdprijs bij de Dutch Bloggies was misgelopen en steun zocht bij zijn poging voor volgend jaar. Hij ronselde hierbij nieuwe bloggers en trok zich ons lot in het bijzonder aan. Speciaal voor ons, arme beginnende bloggers, heeft hij 17 tips opgesteld. Deze tips kunnen ons helpen een netwerk te creeeren die het ons mogelijk maakt terug te keren. Enkele punten hadden we reeds gerealiseerd. Pingbacks en trackbacks bijvoorbeeld :). Librarything ook, al doorzag Laika daarvan niet alle mogelijkheden, hetgeen WoW!ter zeer bedroefde. De volgende opdracht was Technorati. Beiden melden we ons aan en verklaarden elkaar gelijk tot fan, Ook voerden we del.ici.ous uit, werden we lid van co-comment etcetera. Al netwerkend in de virtuele ruimte kregen wij overal fans en bereikte ons van de onmogelijkste plekken hulp.

Maar… wacht even, wacht even, wat is dat daar??? Prachtig, Спутник, prachtig!! We zouden willen dat jullie dit mee mochten maken. Terwijl jullie zo bezig zijn web2.0 te verkennen zijn wij, geloof het of niet, beland in web3.0.
Hopelijk kan ons grote voorbeeld, WoW!ter, ons hier door heen loodsen vanaf het grondstation in Wageningen. Als alles goedgaat, Спутник, zullen we jullie van onze belevenissen verhalen. Op aanraden van ons boegbeeld WoW!ter hebben we onszelf gebacklinked zodat jullie onze belevenissen kunnen blijven volgen!!!

камрады приветствиям, George en Laika

hagedis in de ruimtelaika-echt.jpg