Cochrane Library underused in the US??

10 02 2008

Al rondneuzende ben ik inmiddels enkele interessante blogs tegengekomen. Een ervan is van de Krafty Librarian. Heel wetenswaardig wat ze allemaal te melden heeft op mijn interessegebied. Het is me zelfs reeds gelukt om een RSS feed van haar blog te krijgen. Ik loop dus al een dag voor op de cursus (heb per ongeluk op het knopje RSS feed gedrukt en automatisch werd mij de keuze geboden uit tig RSS-readers waarvan ik maar lukraak die van Google heb gedownload – en het werkte – voor een enkele feed.) .

Wat ik heb geselecteerd kunnen jullie lezen onder “Laika’s selecties” in de rechterkolom, een mogelijkheid die Google biedt.

De Krafty Librarian wees o.a. op een recent artikel in Obstetrics and Gynaecology. Dat wil ik er even uit lichten omdat het zo mooi aansluit op het verzoek tot financiële steun om de Cochrane Library voor iedereen toegankelijk te maken in Europa. Methodologisch is het niet zo sterk, maar het legt wel de vinger op de zere plek: 1. niet alle zogenaamde evidence based reviews zijn evidence based 2. hoe zorg je ervoor dat de evidence (die netjes op een rij gezet is in een systematic review) ook gevonden en gebruikt wordt?

Do clinical experts rely on the cochrane library? Obstet Gynecol. 2008 Feb;111(2):420-2. Grimes DA, Hou MY, Lopez LM, Nanda K.

Abstract:
In part because of limited public access, Cochrane reviews are underused in the United States compared with other developed nations. To assess use of these reviews by opinion leaders, we examined citation of Cochrane reviews in the Clinical Expert Series of Obstetrics & Gynecology from inception through June of 2007. We reviewed all 54 articles for mention of Cochrane reviews, then searched for potentially relevant Cochrane reviews that the authors could have cited. Thirty-six of 54 Clinical Expert Series articles had one or more relevant Cochrane reviews published at least two calendar quarters before the Clinical Expert Series article. Of these 36 articles, 19 (53%) cited one or more Cochrane reviews. We identified 187 instances of relevant Cochrane reviews, of which 40 (21%) were cited in the Clinical Expert Series articles. No temporal trends were evident in citation of Cochrane reviews. Although about one half of Clinical Expert Series articles cited relevant Cochrane reviews, most eligible reviews were not referenced. Wider use of Cochrane reviews could strengthen the scientific basis of this popular series.

In het kort: Clinical Expert Series articles in Obstetrics & Gynecology is een populaire serie gewijd aan practische evidence based overzichten op dit gebied, waarbij e.e.a. wordt afgezet tegen de klinische expertise van de auteur (opinion leader). Men heeft nu in een bepaals tijdsbestek gekeken in hoeveel artikelen een relevant Cochrane review wel en hoeveel artikelen Cochrane reviews ten onrechte niet werden geciteerd. Slechts 21% van de relevante reviews werd geciteerd, hetgeen opmerkelijk is, daar Cochrane reviews toch als zeer hoge evidence beschouwd worden.

Hoe zou dit verklaard kunnen worden? Volgens Grimes et al:

  • Sommige auteurs zijn niet op de hoogte van de Cochrane Library. Lijkt niet voor de hand liggend, omdat Cochrane abstracts sinds 2000 in PubMed opgenomen zijn
  • Hoewel auteurs gevraagd wordt om hun manuscripten te baseren op evidence , wordt hen niet expliciet gevraagd in de Cochrane Library te zoeken naar relevante reviews.
  • Beperkte toegang tot de volledige tekst van Cochrane Reviews. Auters zijn echter werkzaam op medische scholen, die i.h.a. toegang hebben tot de Cochrane Library.
  • Voorkeur voor het noemen van de primaire bronnen (specifieke RCT’s, randomized controlled trials) boven de systematische reviews die deze RCT’s samenvatten.
  • Cochrane Reviews werden wel gevonden maar niet relevant beschouwd.
  • Cochrane Reviews zijn niet gebruikersvriendelijk. (format; nadruk op methodologie en ontoegankelijk woordgebruik) [9]

…….het volgende stukje licht toe wat het gevolg is als belangrijke evidence niet gevonden wordt:

Despite their clinical usefulness, Cochrane systematic reviews of randomized controlled trials are underused in the United States. For example, a Cochrane review documenting that magnesium sulfate is ineffective as a tocolytic agent received little attention in the United States and Canada, where this treatment has dominated practice for several decades.[10] This therapy had been abandoned in other industrialized nations, where access to the Cochrane Library is easier.[11] Citizens of many countries have free online access to the Cochrane Library through governmental or other funding. In the United States, only Wyoming residents have public access through libraries, thanks to funding by its State Legislature.

9. Rowe BH, Wyer PC, Cordell WH. Evidence-based emergency medicine. Improving the dissemination of systematic reviews in emergency medicine. Ann Emerg Med 2002;39:293-5.
10. Crowther CA, Hiller JE, Doyle LW. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2002;(4):CD001060.

11. Grimshaw J. So what has the Cochrane Collaboration ever done for us? A report card on the first 10 years. CMAJ 2004;171:747-9.