Diane-35: Geen Reden tot Paniek!

12 03 2013

Dear english-speaking readers of this blog.

This post is about the anti-acne drug Diane-35 that (with other 3rd and 4th generation combined oral contraceptives (COCs)) has been linked to the deaths of several women in Canada, France and the Netherlands. Since there is a lot of media attention (and panic) in the Netherlands, the remainder of this post is in Dutch. Please write in the comments (or tweet) if you would like me to summarize the health concerns of these COCs in a separate English post.

————————-

Mediaophef 

Er is de laatste tijd nogal veel media-aandacht voor Diane-35. Het begon allemaal in Frankrijk, waar de Franse toezichthouder op geneesmiddelen ANSM Diane-35* eind januari van de markt wilde halen omdat in de afgelopen 25 jaar 4 vrouwen na het gebruik ervan waren overleden. In beroep werd dit afgewezen, waarna de ANSM de EMA (European Medicines Agency) verzocht om de veiligheid van Diane en 3e/4e generatie orale combinatie anticonceptiepillen (OAC) nog eens te onderzoeken.

In januari overleed ook een 21-jarige gebruikster van Diane-35 in Nederland. Met terugwerkende kracht ontving het Nederlandse Bijwerkingscentrum Lareb 97 meldingen van bijwerkingen van Diane-35. Hieronder waren 9 sterfgevallen uit 2011 en eerder.** Overigens werden ook sterfgevallen gemeld van vrouwen die vergelijkbare (3e en 4e generatie) orale anticonceptiemiddelen hadden gebruikt, zoals Yasmin.

Alle vrouwen zijn overleden aan bloedproppen in bloedvaten (trombose dan wel longembolie).  Totaal waren er  89 meldingen van bloedstolsels, wat altijd (ook zonder dodelijke afloop) een ernstige bijwerking is.

Aanleiding voor Canada en België, om ook in de statistieken te duiken. In Canada bleken sinds 2000 11 vrouwen die Diane-35 slikten te zijn overleden en in België zijn er sinds 2008 29 meldingen van trombose door het gebruik van de 3e/4e generatiepil (5 door Diane-35, geen doden)

Dit nieuws sloeg in als een bom. Veel mensen raakten in paniek. Of zijn boos op Bayer*, het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en/of minister Schippers die het naar hun idee laten afweten. Op Twitter zie ik aan de lopende band tweets voorbijkomen als:

Diane-35 pil: heet deze zo omdat je er niet altijd de 35 jaar mee haalt?“.

Tonnen #rundvlees halen we uit de handel om wat #paardenvlees. Maar doden door de Diane 35 #pil doet de regering niks mee.

Oud Nieuws

Dergelijke reacties zijn sterk overdreven. Er is absoluut geen reden tot paniek.

Echter waar rook is, is vuur. Ook al gaat het hier om een klein brandje.

Maar wat betreft Diane-35 is die rook er al jaren…. Waarom roept men nu ineens: “Brand!”?

De meeste sterfgevallen zijn van vòòr dit jaar. Dat de Fransen authoriteiten nu zoveel daadkracht tonen komt waarschijnlijk omdat hen laksheid verweten werd bij recente schandalen met PIP-borstimplantaten en Mediator, dat meer dan 500 sterfgevallen veroorzaakt heeft. [Reuterszie ook het blog van Henk Jan Out]

Verder was allang bekend dat Diane-35 de kans op bloedstolsels verhoogde.

Niet alleen Diane-35

Men kan de risico’s van Diane-35 niet los zien van de risico’s van orale anticonceptiemiddelen (OAC’s) in het algemeen.

Diane-35 lijkt qua samenstelling erg op de 3e generatie OAC.  Het is echter uniek omdat het in plaats van een 3e generatie progestogeen cyproteronacetaat bevat. ‘De pil’ bevat levonorgestrel, dit is een 2e generatie progestogeen. Al de OAC combinatiepillen bevatten daarnaast (tegenwoordig) een lage dosering ethinylestradiol.

Zoals gezegd, is al jaren bekend dat alle OAC’s, dus ook ‘de pil’, de kans op bloedstolsels in bloedvaten licht verhogen[1,2,3]. Op zijn hoogst verhogen 2e generatie OAC’s (met levonorgestrel) die kans met een factor 4. Derde generatie pillen lijken die kans verder te verhogen. Met hoeveel precies, daarover verschillen de meningen. Voor wat beteft Diane-35, ziet de een géén tot nauwelijks effect [4], de ander een 1,5 [5]  tot 2 x [3] sterker effect.  Het totaalplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:

7-3-2013 15-48-49 risico's pil

Absolute en relatieve kans op VTE (Veneuze trombo-embolie).
Uit: http://www.anticonceptie-online.nl/pil.htm

Risico’s in Perspectief

Een 1,5-2 x groter risico vergeleken met de “gewone pil”, lijkt een enorm groot risico. Dit zou ook een groot effect zijn als trombo-embolie vaak voorkwam. Stel dat 1 op de 100 mensen trombose krijgt per jaar, dan zouden op jaarbasis 2-4 op de 100 mensen trombose krijgen na de ‘pil’ en 3-8 mensen na Diane-35 of een 3e of 4e generatiepil. Dit is een groot absoluut risico. Dat risico zou je normaal niet nemen.

Maar trombo-embolie is zeldzaam. Het komt voor bij 5-10 op de 100.000 vrouwen per jaar. En totaal zal 1 op miljoen vrouwen daaraan overlijden. Dat is een heel minieme kans.Vier tot zes keer een kans van iets meer dan 0 blijft een kans van bijna 0. Dus in absolute zin, brengen Diane-35 en OAC’s weinig risico met zich mee.

Daarbij komt dat trombose niet direct door de pil veroorzaakt hoeft te zijn. Roken, leeftijd, (over)gewicht, erfelijke aanleg voor stollingsproblemen kunnen ook een (grote) rol spelen. Verder kunnen deze factoren samenspelen. Om deze reden worden OAC’s (ook de pil) afgeraden aan risicogroepen (oudere vrouwen die veel roken, aanleg voor trombose e.d.)

Het aantal bijwerkingendat mogelijk samenhangt met het gebruik van Diane-35, geeft eigenlijk aan dat dit een relatief veilig middel is.

Aanvaardbaar risico?

Om het nog meer in perspectief te plaatsen: zwangerschap geeft een 2x hoger risico op trombose dan Diane-35, en in de 12 weken na de bevalling is de kans nog weer 4-8 keer hoger dan in de zwangerschap (FDA). Toch zullen vrouwen het daarvoor niet laten om zwanger te worden. Het krijgen van een kind weegt meestal (impliciet) op tegen(kleine) risico’s (waarvan trombose er één is).

Men kan de (kans op) risico’s dus niet los zien van de voordelen. Als het voordeel hoog is zal men zelfs een zeker risico op de koop toe willen nemen (afhankelijk van de ernst van de aandoening en eht nut). Aan de andere kant wil je zelfs een heel klein risico niet lopen, als je geen baat hebt bij een middel of als er even goede, maar veiliger middelen zijn.

Maar mag de patiënte die overweging niet zelf met haar arts maken?

Geen plaats voor Diane-35  als anticonceptiemiddel

Diane-35 heeft een anticonceptiewerking, maar het is hiervoor niet (langer) geregistreerd. De laatste anticonceptie-richtlijn van de nederlandse huisartsen (NHG) uit 2010 [6] zegt expliciet dat er geen plaats meer is voor de pil met cyproteronacetaat. Dit omdat de gewone ‘pil’ even goed zwangerschap voorkomt én (iets) minder kans geeft op trombose als bijwerking. Dus waarom zou je een een potentieel hoger risico lopen, als dat niet nodig is? Helaas is de NHG-standaard minder expliciet over 2e en 3e generatie OAC’s.

In andere landen denkt men vaak net zo (In de VS is Diane-35 echter niet geregistreerd).

Dit zegt bijv de RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologist, UK) in hun evidence-based richtlijn die specifiek gaat over OAC’s en kans op trombose [1]

10-3-2013 17-27-40 RCOG CPA

Diane-35 als middel tegen ernstige acne en overbeharing.

Omdat het cyproteron acetaat in Diane-35 een sterk anti-androgene werking heeft kan het worden ingezet  bij ernstige acné en overbeharing (dat laatste met name bij vrouwen met PCOS, een gynecologische aandoening). Desgewenst kan het dan tevens dienst doen als anticonceptiemiddel: 2 vliegen in één klap.

Clinical Evidence, dat een heel mooie evidence based bron is die voor-en nadelen van behandelingen tegen elkaar afzet, concludeert dat middelen met cyproteron acetaat ondanks hun prima werking, bij ernstige overbeharing (bij PCOS) niet de voorkeur verdienen boven middelen als metformine. Het risico op trombose is in deze overweging meegenomen.[7]

3-3-2013 14-54-14 CLINical Evidence PCOS cyproterone acetate

Volgens een Cochrane Systematisch Review hielpen alle OAC’s wel bij acné, maar OAC’s met cyproteron leken wat effectiever dan pillen met 2e of 3e generatie progestogeen. De resultaten waren echter tegenstrijdig en de studies niet zo erg sterk.[8]

Sommigen concluderen op basis van dit Cochrane Review dat alle OAC’s even goed helpen en dat de gewone pil dus voorkeur verdient (zie bijv. dit recente artikel van Helmerhorst in de BMJ [2], en de NHG standaard acne [9]

Maar in de meest recente Richtlijn Acneïforme Dermatosen [10] van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) wordt er op basis van dezelfde evidence iets anders geconcludeerd: 10-3-2013 22-43-02 ned vereniging voor dermatologie

De Nederlandse dermatologen komen dus met een positieve aanbeveling van Diane-35 ten opzichte van andere anticonceptiemiddelen bij vrouwen die ook anticonceptie wensen. Nergens in deze richtlijn wordt expliciet gerefereerd aan trombose als mogelijke bijwerking.

Het voorschrijfbeleid in de praktijk.

Als Diane-35 niet als anticonceptiemiddel voorgeschreven wordt, en het wordt slechts bij ernstige vormen van acne of overbeharing gebruikt, hoe kan dit middel met een zo’n laag risico dan zo’n omvangrijk probleem worden? De doelgroep èn de kans op bijwerkingen is immers heel klein. En hoe zit het met 3e en 4e generatie OAC’s die niet eens bij acné voorgeschreven zullen worden? Daar zou de doelgroep nog kleiner moeten zijn.

De realiteit is dat de omvang van het probleem niet zozeer door het on-label gebruik komt maar, zoals Janine Budding al aangaf op haar blog Medical Facts door off-label voorschrijfgedrag, dus voor een  andere indicatie dan waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd. In Frankrijk gebruikt de helft van de vrouwen die OAC’s gebruiken, de 3e en 4e generatie OAC: dat is ronduit buitensporig, en niet volgens de richtlijnen.

In Nederland slikkten ruim 161.000 vrouwen Diane-35 of een generieke variant met exact dezelfde werking. Ook veel Nederlandse en Canadese gebruiken Diane-35 en andere 3e en 4e generatie OAC’s puur anticonceptiemiddel. Voor een deel, omdat sommige huisartsen het ‘in de pen’ hebben of denken dat een meisje dan gelijk van haar puistjes afgeholpen is. Voor een deel omdat, in  Nederland en  Frankrijk, Diane-35 vergoed wordt en de gewone pil niet. Er is, zeker in Frankrijk, een run op een ‘gratis’ pil.

Online bedrijven spelen mogelijk ook een rol. Deze lichten vaak niet goed voor. Eén zo’n bedrijf (met gebrekkige info over Diane op hun website) gaat zelfs zover het twitter account @diane35nieuws te creeeren als dekmantel voor online pillenverkoop.

Wat nu?

Hoewel de risico’s van Diane-35 allang bekend waren en gering lijken te zijn, en bovendien vergelijkbaar met die van de 3e en 4e generatie  OAC’s, is er een massaal verzet tegen Diane-35 op gang gekomen, die niet meer te stuiten lijkt. Niet de experts, maar de media en de politiek lijken de discussie te voeren.Erg verwarrend en soms misleidend voor de patiënt.

Mijn inziens is het besluit van de Nederlandse huisartsen, gynecologen en recent ook de dermatologen om Diane-35 voorlopig niet voor te schrijven aan nieuwe patiënten tot de autoriteiten een uitspraak hebben gedaan over de veiligheid***, gezien de huidige onrust, een verstandige.

Wat niet verstandig is om zomaar met de Diane-35 pil te stoppen. Overleg altijd eerst met uw arts wat voor u de beste optie is.

In 1995 heeft een vergelijkbare reactie op waarschuwingen over de tromboserisico’s van bepaalde OAC’s geleid tot een ware “pil scare”: vrouwen gingen massaal over op een andere pil of stopten er in het geheel mee. Gevolg: een piek aan ongewenste zwangerschappen (met overigens een veel hogere kans op trombose) en abortussen. Conclusie destijds [10]:

“The level of risk should, in future, be more carefully assessed and advice more carefully presented in the interests of public health.”

Kennelijk is deze les aan Nederland en Frankrijk voorbijgegaan.

Hoewel ik denk dat Diane-35 maar voor een beperkte groep echt zinvol is boven de bestaande middelen, is het te betreuren dat op basis van ongefundeerde reacties, patiënten straks mogelijk zelf geen keuzevrijheid meer hebben. Mogen zij zelf de balans tussen voor-en nadelen bepalen?

Het is begrijpelijk (maar misschien niet zo heel professioneel), dat dermatologen nogal gefrustreerd reageren, nu een bepaalde groep patienten tussen wal en schip raakt. Tevens moet men niet op basis van evidence en argumenten, maar onder druk van media en politiek, tot een ander beleid overgaan.

11-3-2013 23-27-37 reactie dermatologen 2

Want laten we wel wezen, sommige dermatologische en gynecologische patiënten hebben wel baat bij Diane-35.

en

En tot slot een prachtige reactie van een acne-patiënte op een  blog post van Ivan Wolfers. Zij vat de essentie in enkele zinnen samen. Net als bovenstaande dames, een patient die zeer weloverwogen met haar arts beslissingen neemt op basis van de bestaande info.

Zoals het zou moeten…

12-3-2013 0-57-27 reactie patient

Noten

* Diane-35 wordt geproduceerd door Bayer. Het staat ook bekend als Minerva, Elisa en in buitenland bijvoorbeels als Dianette. Er zijn verder ook veel merkloze preparaten met dezelfde samenstelling.

**Inmiddels heeft zijn er nog 4 dodelijke gevallen na gebruik van Diane-35 in Nederland bijgekomen (Artsennet, 2013-03-11)

***Hopelijk wordt de gewone pil dan ook in de vergelijking meegenomen. Dit is wel zo eerlijk: het gaat immers om een vergelijking.

Referenties 

 • Venous Thromboembolism and Hormone Replacement Therapy – Green-top Guide line 40 (2010) Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 

  2011

 • Helmerhorst F.M. & Rosendaal F.R. (2013). Is an EMA review on hormonal contraception and thrombosis needed?, BMJ (Clinical research ed.), PMID:
 • van Hylckama Vlieg A., Helmerhorst F.M., Vandenbroucke J.P., Doggen C.J.M. & Rosendaal F.R. (2009). The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of oestrogen dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study., BMJ (Clinical research ed.), PMID:
 • Spitzer W.O. (2003) Cyproterone acetate with ethinylestradiol as a risk factor for venous thromboembolism: an epidemiological evaluation., Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC = Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada : JOGC, PMID:
 • Martínez F., Ramírez I., Pérez-Campos E., Latorre K. & Lete I. (2012) Venous and pulmonary thromboembolism and combined hormonal contraceptives. Systematic review and meta-analysis., The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception, PMID:
 • NHG-Standaard Anticonceptie 2010 Anke Brand, Anita Bruinsma, Kitty van Groeningen, Sandra Kalmijn, Ineke Kardolus, Monique Peerden, Rob Smeenk, Suzy de Swart, Miranda Kurver, Lex Goudswaard.

 • Cahill D. (2009). PCOS., Clinical evidence, PMID:
 • Arowojolu A.O., Gallo M.F., Lopez L.M. & Grimes D.A. (2012). Combined oral contraceptive pills for treatment of acne., Cochrane database of systematic reviews (Online), PMID:
 • Kertzman M.G.M., Smeets J.G.E., Boukes F.S. & Goudswaard A.N. [Summary of the practice guideline ‘Acne’ (second revision) from the Dutch College of General Practitioners]., Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, PMID:
 • Richtlijn Acneïforme Dermatosen, © 2010, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Furedi A. The public health implications of the 1995 ‘pill scare’., Human reproduction update, PMID:
Kaleidoscope #3: 2011 Wk 12

23 03 2011

It has been long since I have posted a Kaleidoscope post with a “kaleidoscope” of facts, findings, views and news gathered over the last 1-2 weeks. There have been only 2 editions: Kaleidoscope 1 (2009 wk 47) and 2 (2010 wk 31).

Here is some recommended reading from the previous two weeks. Benlysta (belimumab) approved by FDA for treatment of lupus.

Belimumab is the first new lupus drug approved in 56 years! Thus, potentially good news for patients suffering from the serious auto-immunity disease SLE (systemic lupus erythematosus).  Belimumab needs to be administered once monthly via the intravenous route. It is a fully human monoclonal antibody specifically designed to inhibit B-lymphocyte stimulator (BLyS™), thereby reducing the number of circulating B cells, and the produced ds-DNA antibodies (which are characteristic for lupus).
Two clinical trials showed that more patients experienced less disease activity when treated with belimumab compared to placebo. Data suggested that some patients had less severe flares, and some reduced their steroid doses (not an impressive difference using “eyeballing”). Patients were selected with signs of B-cell hyperactivity and with fairly stable, but active disease. Belimumab was ineffective in Blacks, which are hit hardest by the disease. The most serious side effect were infections: 3 deaths in the belimumab groups were due to infections.
Thus, overall the efficacy seems limited. Belimumab only benefits 35% of the patients with not the worst form of the disease. But for these patients it is a step forward.

 1. Press Announcement (fda.gov).
 2. Navarra SV, Guzmán RM, Gallacher AE, Hall S, Levy RA, Jimenez RE, Li EK,Thomas M, Kim HY, León MG, Tanasescu C, Nasonov E, Lan JL, Pineda L, Zhong ZJ, Freimuth W, Petri MA; BLISS-52 Study Group. Efficacy and safety of belimumab in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2011 Feb 26;377(9767):721-31. Epub 2011 Feb 4. PubMed PMID: 21296403.
 3. Belimumab: Anti-BLyS Monoclonal Antibody; Benlysta(TM); BmAb; LymphoStat-B. Drugs in R & D (Open Access): 28 May 2010 – Volume 10 – Issue 1 – pp 55-65 doi: 10.2165/11538300-000000000-00000 Adis R&D Profiles (adisonline.com)

Sleep-deprived subjects make risky gambling decisions.

Recent research has shown, that a single night of sleep deprivation alters decision making independent from a shift in attention: most volunteers moved from seeking to minimize the effect of the worst loss to seeking increased reward. This change towards risky decision making was correlated with an increased brain activity in brain regions that assess positive outcomes (ventromedial prefrontal activation) and a simultaneous decreased activation in the brain areas that process negative outcomes (anterior insula). This was assessed by functional MRI.

One co-author (Chee) noted that “casinos often take steps to encourage risk-seeking behavior — providing free alcohol, flashy lights and sounds, and converting money into abstractions like chips or electronic credits”

Interestingly, Chee also linked their findings to empirical evidence that long work hours for medical residents increased the number of accidents. Is a similar mechanism involved?

 1. Venkatraman V, Huettel SA, Chuah LY, Payne JW, Chee MW. Sleep deprivation biases the neural mechanisms underlying economic preferences.  J Neurosci. 2011 Mar 9;31(10):3712-8 (free full text)
 2. Sleep deprived people make risky decisions based on too much optimism (Duke Healthpress release)

Grand Rounds

Grand Rounds is up at Better Health. Volume 7, Number 26 is an “Emotional Edition” where posts are organized into emotion categories. My post about the hysteria and misinformation surrounding the recent Japanese earthquake is placed under Outrage.

There are many terrific posts included. A few posts I want to mention shortly.

First a post by a woman who diagnosed hers and her sons’ disease after numerous tests. Her sons’ pediatrician only tried to reassure, so it seems. (“don’t worry…”).

I was also moved by the South African surgeon, Bongi, who tells the tragic story of a missed diagnosis that still haunts him. “For every surgeon has a graveyard hidden away somewhere in the dark recesses of his mind…”

Bongi’s blog Other Things Amanzi is one of my favorites. Another blog that has become one of my favs is 33 Charts by Dr. Bryan Vartabedian. Included in this Grand Round is “And a child will lead them“. It is a beautiful post about the loss of a young patient:

….”And facing Cooper’s parents for the first time after his passing was strangely difficult for me.  When he was alive I always had a plan.  Every sign, symptom, and problem had a systematic approach.  But when faced with the most inconceivable process, I found myself awkwardly at odds with how to handle the dialog”….

Other Medical Blogs

Another of my recent fav blogs is the blog of cardiologist, dr. Wes. Two recent posts I would especially like to recommend.

The first asks a seemingly simple question: “So which set of guidelines should doctors use?” The answer, however,  may surprise you.

In another post dr Wes describes the retraction of an online-before-print case report entitled “Spontaneous explosion of implantable cardioverter-defibrillator” with dramatic pictures of an “exploded ICD” .(here is the PDF of the cache). This retraction took place after dr. Wes reported the case at his blog. Strange enough the article was republished this February, with another title, “Case report of out-of-hospital heat dissipation of an implantable cardioverter-defibrillator.” (no explosion anymore) and no shocking photos. Food for thought….  The main conclusion of dr Wes? Independent scientific peer-reviewed journals might not be so independent after all. Library matter

Sorry, but I had to laugh about David Rothman’s Common Sense Librarianship: An Ordered List Manifesto. As put it so well by Kathryn Greenhill at her blog Librarians Matter: “It is a hot knife of reason through the butterpat of weighty bullshit that often presses down as soon as we open our mouths to talk about our profession.”

Oh, and a big congrats to Aaron Tay for his  Library Journal moversShakers award. Please read why he deserves this award. What impresses me the most is the way he involves users and converts unhappy users “into strong supporters of the library”. I would recommend all librarians to follow him on Twitter (@aarontay) and to regularly read his blog Musings about Librarianship. Web 2.0

The iPad 2 is here. A very positive review can be found at Techcrunch. The iPad 2 has a camera, is thinner, lighter, and has a much more powerful dual-core chip. Still many people on Twitter complain about the reflective screen. Furthermore the cover is stylish but  not very protective as this blogger noticed 2 days after purchase.
Want to read further: You might like “iPad 2: Thoughts from a first time tablet use” (via @drVes)

It has been five years since Twitter was launched when one of its founders, Jack Dorsey, tweeted “just setting up my twttr’. Now Twitter nearly has 200 million users who now post more than a billion tweets every week. (see Twitter Blog)

Just the other week  Twitter has told developers to stop building apps. It is not exactly clear what this will mean. According to The Next Web it is to prevent confusion of consumers third-party Twitter clients and because of privacy issues. According to i-programmer the decision is mainly driven by the desire of Twitter to be in control of its API and the data that its users create (as to maximize its -future- revenue). I hope it won’t affect Twitter-clients like Tweetdeck and Seesmic, which perform much better (in my view) than Twitter.com.

Complementary Medicine & Pharmacists

30 11 2009

I don’t know if the situation is the same in other countries, but in the Netherlands we can only get prescribed medications in pharmacies. Drugstores are only allowed to sell over-the counter (OTC) medicines.

Most Pharmacies have a small shop of 5 square meters (besides a large storage room). What surprises me is that the counter is not only full with non-allergic creams, and the shelves are not only filled with liquorice and plasters, but the counter and shelves predominantly display naturopathic and herbal “medicines”. In this flu-season there are even leaflets how to prevent flu with all kinds of naturopathic medicine. Dr Vogel’s Echinaforce “helps to augment your natural resistance, lowers the risk of flu and shortens the duration or decreases the severity of symptoms once you have the flu” (..”vermindert u de kans op griep en herstelt u sneller als u toch ziek wordt“). Apparently A Vogel.nl (via Biohorma) started a campaign in the Netherlands. At their website there is even an advertisement for an offer by an insurance company -OHRA- because it generously refunds homeopathic medicine. Biohorma also made a You-Tube video.
In contrast, in the US there is a disclaimer at the Echinaforce site:” These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration (FDA). This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.”

There is no evidence that Echinacea prevents flu (see Cochrane Review and de Volkskrant [Dutch newspaper referring to clinical trials]), although it is not excluded that it helps for the early treatment of colds in adults.

Isn’t such a promotion of ineffective stuff a bad advice considering we have  a real flu-epidemic, and given the inverse relationship between pediatric vaccination and CAM usage (see Respectful Insolence)?

It is quite confusing, however, because Echinacea is advertised as an homeopathic medicine, whereas it seems a herbal medicine (not diluted ad infinitum). To date there is no evidence that homeopathy ‘works’. All 6 published Cochrane systematic reviews with ‘homeopathy’ or ‘homeopathic’ in the title conclude that there is little or no evidence that it works beyond the placebo-effect.

During the recent The House of Commons Science and Technology Committee meeting calling in homeopaths and scientists to discuss evidence for the alternative therapy Prof. Dr Ernst (with experience as a homeopath) said: “I have supplied a list of systematic reviews of homeopathy. There are two dozen. None in that list were positive.” (see this excellent summary of the meeting by Ian Sample). For the entire memorandum of Dr Ernst see here.

Besides that the clinical trials are ineffective, the whole theory is incompatible with the laws of physics and chemistry.

Nevertheless:

 • There is a lot of homeopathic research going on, i.e. funded by the NHS (National Health Sevice) in the UK and the NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicin, NIH) in the US.
 • In the UK homeopathic medicine is endorsed by the MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)
 • CAM is booming business (£1.5bn industry in the UK)
 • CAM is covered by insurance companies.
 • CAM is sold and sometimes advocated by pharmacists.

Thus all over the world people are buying these ineffective homeopathic medicines while believing they ‘work’, or at least cause no harm. However, while homeopathic medicines may not harm themselves, they may cause harm if they are used in place of proven treatment for any life-threatening illness.” Indeed the WHO has warned people with conditions such as HIV, TB and malaria not to rely on homeopathic treatments (BBC NEWS 20 August 2009

For me it is incomprehensible, that pharmacists who are trained in pharmacology and chemistry (at the University Level), just sell those ineffective costly water-dilutions and advocate them directly or indirectly by putting them on the shelves, providing ample leaflets and brochures and giving positive “advise”. What could be the reason for doing that other than ignorance or MONEY?


Recommended Reading:

Photo Credits

 1. Pharmacists mortar and pestle http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PharmacistsMortar.svg
 2. Homeopathic Medicine on the shelves http://www.flickr.com/photos/caseywest/ / CC BY-SA 2.0
  (this photo has nothing to do with the subject)
, but all kind of complementary medicine (CAM).
Reblog this post [with Zemanta]