Blog Spam and Spam Blogs (2)

14 09 2008

In a previous post I gave two examples of Health Blogs that are really pills-selling-sites. In this post I will show two examples of real Spam Blogs.

Spam blogs or splogs are usely fake weblogs where content is often either inauthentic text or merely stolen (scraped) from other websites. All spam artificially increases the site’s search engine ranking, increasing the number of potential visitors.

Database-management blog: no longer exists

Original post at this blog above and comment below.

One Spam blog that I wanted to show you, is no longer available. It is called Database Management.

Technorati-profile (authority=51)

This blog had no own content, but scraped it from blogposts having the (WordPress?) tag “database”. Although the post does link to the original site, it doesn’t refer to the author’s proper name, but some automatically generated fake name. For instance Shamisos instead of Laikaspoetnik (see Fig).

When I tried to place a comment on their site I had to login into the WordPress-account (although I was already logged in into mine). That’s when I began to really distrust it.

It’s technorati profile still exists (see Fig.). It is clear that the blog has rapidly increased it’s “authority” in the few months it existed. From zero to 51.
Many blogs linking to this blog are also gone or peculiar. Other blogs might have just linked to the spam blog because they assumed that this was the original post, not the copy. Presumably by having so much content on ‘database management’ the splog gets more traffic (of the preferred kind). This might be an example of a splog that backlinks to a portfolio of affiliate websites, to artificially inflate paid ad impressions from visitors, and/or as a link outlet to get new sites indexed (Wikipedia).

The second example of a spamblog is a very interesting site for Medical Librarians: Generic Pub, with the webadress: http://genericpubmed.com/pub/ with posts about PubMed. Really high quality information. Why? Because the posts derive from elsewhere. All of my posts about PubMed are in there, as are those of my colleagues, and perhaps your posts as well. There is no clue as to where the post really came from. You don’t get any pingbacks, unless the (original) post linked to you. That’s how I found out. As with the other spamblogs you cannot comment. Comments are always closed.

one of my posts on Generic Pub

The blogroll of Generic Pub

Blogroll of Generic Pub

Generic PubMed homepage

Generic PubMed homepage

The site does not hide its real intentions. To the left is a huge pill “cialis” and the blogroll consists of only pills, as well as PubMed tag feeds of Technorati and WordPress.

If you strip of the web adress to: http://genericpubmed.com you arive at the homepage, which is unmistakingly a pharmaceutical e-commerce website. Why is this done? Perhaps the sites looks more reliable whith all those PubMed posts or perhaps the site might be easier to find.

One way or another, these two sites steal posts from other sites. Tags used by Technorati or by WordPress, that can be easily transformed into a feed make it very easy for these spambloggers to automatically import blogposts with a certain tag.
By the way, did you find your post in there?

Previous post, see here.

————————————————————————–

Database-management blog: no longer exists

In een eerder post heb ik 2 voorbeelden gegeven van blogs die eigenlijk tot doel hebben pillen te verkopen.

Nu 2 voorbeelden van echte Spam Blogs.

Volgens Wikipedia: Spam blogs of splogs zijn doorgaans nep-weblogs, waarvan de inhoud vaak min of meer gestolen wordt (“scraped”) van andere websites. Dit verhoogt de ranking door zoekmachines en zorgt ervoor dat het aantal bezoekers toeneemt.

Een Spam blog dat ik jullie wilde laten zien, is niet langer beschikbaar, tw. Database Management.

Dit blog had alle inhoud gepikt van posts met de (WordPress?) tag “database”. Er wordt wel gelinkt naar de originele site, maar de naam van de auteur wordt vervangen door een of andere automatisch gegenereerde naam, bijv. Shamisos in plaats van Laikaspoetnik (see Fig in engelstalig gedeelte).

Toen ik een commentaar wilde plaatsen op deze site, werd ik gedwongen in te loggen in WordPress, terwijl ik nota bene al ingelogd was. Vanaf dat moment vertrouwde ik het echt niet meer.

Het technorati profiel van deze site bestaat nog steeds (zie fig in engelstalig gedeelte). Het blog is in enkele maanden tijd van 0,0 tot 51 gestegen in “authoriteit”.
Veel blogs die naar dit blog linken zijn ook opgeheven of zijn verdacht. Andere blogs hebben misschien slechts per ongeluk naar deze splog gelinked, omdat men dacht met de originele post van doen te hebben, niet de kopie. Waarschijnlijk krijgt de splog zo meer verkeer van mensen die juist in database management geinteresseerd zijn. Mogelijk is dit een splog die teruglinkt naar een aantal klonen en vice versa. (Wikipedia).

Het 2e voorbeeld van een splog is een erg interessante site voor medisch informatiespecialisten, nl Generic Pub met het webadres: genericpubmed.com/pub. Allemaal kwalitatief zeer goede posts over PubMed. Maar ze zijn wel gejat. Al mijn berichten met de tag PubMed zijn er te vinden, evenals die van mijn collega’s en misschien uw berichten ook wel.
Nergens is de ware herkomst van de berichten te herleiden. De echte auteurs krijgen normaal geen pingback, alleen als de oorspronkelijke post een link naar hen bevat. Zo kwam ik er eigenlijk achter. Evenals de andere splogs, kun je geen commentaar plaatsen.

De website verhult zijn werkelijke bedoelingen niet. Links staat een reuzachtige pil “cialis” en de blogroll bevat alleen namen van pillen alsmede de feeds van de PubMed tags van Technorati en WordPress.
Als je het webadres stript tot: genericpubmed.com kom je op de homepage, onmiskenbaar een e-commerce site. Waarom verschuilt men zich achter zo’n blog? Lijkt de site er betrouwbaarder door of vinden potentiele klanten de site makkelijker?

Hoe dan ook deze 2 sites stelen van andere websites. Een feed nemen op Technorati- of WordPress-tags is een eitje, en dit maakt het deze spambloggers erg makkelijk om automatisch blogposts met een bepaalde tag te importeren.
Tussen 2 haakjes, heeft u uw post al getraceerd?

Vorig bericht in deze serie, zie hier.