Farmaceutische industrie & wetenschap: je zou er depressief van worden.

8 06 2008

Ook in de Psychiatrie een nauwe verstrengeling tussen farmaceutische industrie en wetenschap.

Beluister hier het interview met Trudy Dehue in het radioprogramma Argos (de Ochtenden) van de VPRO/VARA (vrijdag 6 juni 2008), over haar boek De Depressie Epidemie
[ISBN: 9789045700953] .

In dit interview komt vooral de invloed van de industrie op het (te vaak) voorschrijven van depressiva (prozac e.d.) en het verdoezelen van bijwerkingen aan de orde.

In deze audio-opname wordt er ook op gewezen dat editors van vooraanstaande engelstalige tijdschriften (Lancet, BMJ) regelmatig de verstrengeling van geneesmiddelenindustie en wetenschappelijk onderzoek stevig aan de kaak stellen.

Klik hier voor zo’n editorial van Fiona Godlee BMJ 2008;336: “Editor’s Choice – Doctors and the drug industry” en hier voor een editorial van RE Ferner – BMJ 2005; 330: 855-856: “The influence of big pharma”.

Toevallig speelt nu ook de kwestie van het ADHD-medicijn Strattera, dat volgens het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) het risico op suïcidaal gedrag, hartaandoeningen en leverbeschadigingen zou verhogen. De NCRM beschikt over een gedeelte van het evaluatierapport over dit medicijn ‘Strattera Risk Benefit Assessment’ (2006). In de 67 beschikbare pagina’s zijn o.a. de volgende gegevens te vinden:

  • 130 meldingen van suicidaal gedrag in één maand
  • 766 spontane meldingen van hartaandoeningen
  • 172 meldingen van leverbeschadigingen
  • 20 geslaagde zelfmoorden

Morgen [9 juni 2008] is er een zitting van de Bestuursrechtbank in Amsterdam aangaande de openbaarmaking van het hele rapport in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wilde het rapport namelijk niet vrijgeven.

Bronnen:

Advertisement