Symposium “Since Spoetnik”

3 11 2008

As can be read in the ‘About’ section, this blog was started as part of the online course SPOETNIK on NEW (web 2.0) internet communication methods for librarians. The main target group consisted of UBA (University Library of Amsterdam) librarians. In total, there were more than 160 course members, each having his own blog.

Now, a half year after the course finished, the organizing team, UBA-spoetnik, organizes a symposium to learn from each other what has been done with the knowledge obtained.

Does web 2.0 knowledge matter to your work and/or daily life? Do you use RSS to keep abreast of the latest developments in your area? Did you catalog all your books in Librarything? Did you continue blogging and is your blog becoming popular? How will new applications affect library service?

These are the questions that will be addressed November 26th in a nice old building in Amsterdam, de Doelenzaal.

Program

14.00 Opening by Robin van Schijndel
14.10 Since SPOETNIK – part1: Blogging after SPOETNIK by Jacqueline (alias Laika)
14.25 Since SPOETNIK – part2: Colleagues about SPOETNIK by Alice Doek
14.40 Group discussions
15.30 Koffie- en theepauze
15.45 Feedback from the discussion groups
16.15 Since SPOETNIK – part 3: New applications by Pascal Braak
16.30 Closure and drink

I’m very excited to meet my Спутник in real life. Although we organized a small meeting directly after the course, I couldn’t attend it. I hope that many Спутник will be there now.

For those Спутник reading this posts and coming to the symposium, are there any issues you would like me to address in my short presentation “Blogging after Spoetnik”?? You can mail me or give a comment here.

See you at the symposium.

————————-

Symposium: “Sinds Spoetnik”

Dit blog werd gestart als ‘n onderdeel van de online cursus SPOETNIK over nieuwe web 2.0 communicatiemethoden voor bibliotheekmedewerkers. De cursus werd georganiseerd door de UBA (Universiteitsbibliotheek van Amsterdam) en richtte zich vooral, maar niet uitsluitend) op UBA-medewerkers.

In totaal, deed een onwaarschijnlijk groot aantal cursisten mee: er zijn wel meer dan 160 blogs aangemaakt. De voorloper van deze cursus, 23 dingen, was even succesvol, hetgeen aangeeft dat dergelijke cursussen toch in een behoefte voorzien. Een behoefte die ik zelf niet echt onderkend had. Ik deed gewoon maar mee om te kijken of ik er wat van opstak. Wat web 2.0 of bibliotheek 2.0 nou voorstelde, ik had er geen idee van. En blogs? Niet interessant, ik las ze nooit. Maar nu ben ik 180 graden om.

Ik vind het dan ook heel leuk dat de organisatoren een half jaar na het afsluiten van de Spoetnik-cursus het “Sinds Spoetnik” Symposium (prachtige alliteratie) organiseren (zie hier).
Het enthousiaste UBA-team bestaat, voor wie het nog niet weet, uit Alice Doek, Pascal Braak en Olga Marx (welke laatste mij via Bert Zeeman het boekje “Laika tussen de sterren” -met mijn avatar als voorpagina- heeft doen toekomen).
Vragen die tijdens dit symposium aan de orde komen zijn:

Wat is er sindsdien gebeurd met de opgedane kennis ? Welke rol speelt de ‘webstof’ op het werk of in je privé-leven? Gebruik je bijvoorbeeld RSS-feeds om op de hoogte te blijven, staat je complete boekencollectie mèt omslag op LibraryThing, maak je furore met je blog? Hoe zullen de nieuwe toepassingen onze dienstverlening beïnvloeden?

Programma

14.00 Opening door Robin van Schijndel
14.10 Sinds SPOETNIK – vol.1: Bloggen na SPOETNIK, door Jacqueline (alias Laika)
14.25 Sinds SPOETNIK – vol.2: Vakgenoten over SPOETNIK, door Alice Doek
14.40 Discussie in groepjes
15.30 Koffie- en theepauze
15.45 Verslag vanuit de discussiegroepen
16.15 Sinds SPOETNIK – vol.3: Nieuwe toepassingen, door Pascal Braak
16.30 Afsluiting & borrel

Ik kijk met spanning uit naar de RL ontmoeting met mijn Спутник. Hoewel ik mede een borrel had georganiseerd na de Spoetnikcursus, heb ik het zelf toen moeten laten afweten. Erg jammer. Ik had toch heel graag mijn vaste Спутник ontmoet. Hopelijk lukt het nu.

Voor die Спутник die dit bericht lezen en naar het symposium komen: zijn er nog zaken waarvan jullie willen dat het in mijn presentatie “Bloggen na Spoetnik” aan de orde komt? Of laten jullie je liever verrassen?

Zie jullie allen real life op het symposium!!