#SillySaturday #17 – Social Media Stats per Second

13 02 2010
Vodpod videos no longer available.
more about “Garys Social Media Count“, posted with vodpod

Some time ago I saw the above Real Time Social Media Stats Counter at Heidi Allen Online (see here), the blog of Heidi Allen. The live stats meter is actually from Gary Hayes at Personalize Media (see post: Garys Social Media Count).

You can find the embed code at Gary Hayes post. I used the above Vodpod video, because WordPress won’t allow flash.

Yesterday, I saw a similar stats counter (in Dutch) at the excellent Dutch Education Blog  Trendmatcher tussen ICT en Onderwijs (see here) of @trendmatcher (Willem Karrsenberg). Willem saw these real time stats presented in a powerpoint presentation by Toine Maes, director of  “Kennisnet” (~”Knowledge network”). Later he asked Toine how he managed to get these dynamic stats in his slide. Of course it is great to show such a slide in a class room, or at other occasions.

At his blog Willem explains what it takes to make a slide with real life counters yourself. You need the Cortona 3D viewer (download here), that can be embedded in a browser or in Powerpoint. And you need the definition file with the actual formulas.  He made an example of a presentation and has made all files public (download here).

For people (like me) who find this all too complicated he made a simple one minute Flickr-video (FF) you can use instead. I converted this again to a Vodpod video, which easily picks up the embed code (Add-on in FireFox) and can be directly imported into WordPress.

Vodpod videos no longer available.

Willem  notes that he doesn’t know if the actual figures are correct. Bas Jonkers of Kennislink commented that the numbers are based on recent data, mostly from indirect sources. With the Cortona 3D viewer you can see the updated data here

Gary Hayes at Personalize Media shares his sources at his blog. The dates are less recent because his post dates from September 2009, but he will update the data from time to time.

For instance:

  • 20 hours of video uploaded every minute onto YouTube (source YouTube blog Aug 09)
  • Facebook 600k new members per day, and photos, videos per month, 700mill & 4 mill respectively (source Inside Facebook Feb 09)
  • Twitter 18 million new users per year & 4 million tweets sent daily (source TechCrunch Apr 09)
  • 900 000 blogs posts put up every day (source Technorati State of the Blogosphere 2008)
  • UPDATE: YouTube 1Billion watched per day SMH (2009)- counter updated!
  • Flickr has 73 million visitors a month who upload 700 million photos (source Yahoo Mar 09)
Reblog this post [with Zemanta]
WikiMindMap to Organize Wiki Content

17 08 2008

Wikipedia, has become a rich and complex source of documents linked to each other. When you’re looking for a subject and you follow several links you easily loose the overview.

For instance, when I used wikipedia the other day to gather background information about Mimivirus and the origin of life (for the Sputnik virus-news, see post here), I hip hopped from Mimivirus to Virus to Bacteriophage back to Virus and forth to Life… Origins and Lifeformdebate. Thus, it is not always straight forward to find the information you are really looking for or to keep track of where you are in the sheer bulk of information.

But now there is Wikimindmap. With this free tool you can easily make an overview of the Wiki content on a specific subject. The wikimindmap is inspired by the mindmap technique, a diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to and arranged radially around a central key word or idea. Mindmapping is often used to visualize, structure and classify ideas to aid learning.

Below is the wikimindmap for virus.
I choose the English wikipedia to make the wikimindmap. If you typ the plural form “viruses” (which is not the correct entry-term) you see the correct singular form linked to it. By clicking the green arrows you can make “virus” the main topic and you get the full mindmap shown below.

Moving you mouse over boxes, you see more information about the topic groups. Topic groups (+) can be opened by clicking at the boxes. Clicking on the text will bring you to the corresponding position in the Wiki (in a separate tab).

Another nice feature is that you can load the mindmap directly to Freemind (click here to download the software first), a free mind-mapping Java. In Freemind you can edit the mindmap to use it for educating purposes for instance. However you can no longer link to the corresponding wiki-page (without adding the link yourself). My first attempt to make a Freemind mindmap of the virus-wiki is shown below. In fact the end-result is like an organised (non-random) Wordle-graphic (see this post).

Of course you can also use Freemind to create your own mindmaps.

For other mindmapping software see this (Wikipedia) page

Click here to make your own Wikimindmap.

Hattip:
Wikimindmap: gbierens (Gerard Bierens) on twitter tipped TrendMatcher tussen ICT en Onderwijs” Willem Karssenberg’s: “maak een mindmap van een wikipedia” (Dutch)
Freemind-software: gbierens and librarianbe (Patrick Vanhoucke) on twitter

—————————————-

Wikipedia is een rijke en complexe bron van allerlei aan elkaar gelinkte pagina’s. Wanneer je aan het zoeken bent en verschillende links volgt kom je al gauw op zijpaden uit en is het moeilijk het overzicht te houden.

Toen ik laatste bijvoorbeeld in Wikipedia wat achtergrondinformatie zocht over mimi- en andere virussen en de definitie van leven (in verband met het Spoetnik virus-nieuws, zie hier voor bericht), hopte ik van Mimivirus naar Virus naar Bacteriophage terug naar Virus and verder naar Life… Origins en Lifeformdebate. Hoe al deze termen samenhangen en hoe je er doorheen bent gewandeld is vaak niet meer duidelijk.

Maar nu is er Wikimindmap. Met deze gratis tool kun je snel en gemakkelijk een overzicht maken van een bepaalde Wiki-inhoud. The wikimindmap is gebaseerd op de mindmap: een grafisch schema (of informatieboom) dat vertrekt van een centraal onderwerp en daaraan bijzaken en verwante concepten linkt. Een mindmap kan bij het studeren helpen details van hoofdzaken te onderscheiden en informatie logisch te ordenen in het geheugen.

Hierboven (engels gedeelte) de wikimindmap voor ‘virus’.
Ik koos de Engelse wikipedia om de wikimindmap te maken. Als je het meervoud “viruses” opgeeft zie je de juiste term, “virus” in enkelvoud ermee verbonden. Door op de groene pijlen te klikken maak je virus tot het centrale thema en krijg de wikimindmap van het figuur hierboven.

Als je met de muis over de rechthoeken schuift, verschijnt er meer informatie over de term. Onderwerpsgroepen kun je open- (+) of dichtklikken (-). Door op de tekst te klikken kom je op de bijbehorende wiki.

Deze wikimindmap kun verder direct downloaden als een Freemind-bestand, dit is een “free mind-mapping software” geschreven in Java. (programmaatje eerst downloaden: klik hier). In Freemind kun je de mindmap verder bewerken, bijv. voor educatieve doeleinden. De hyperlinks naar de wiki’s zijn er dan niet meer, die kun je evt. zelf wel invoeren. Eigenlijk is het resultaat een soort georganiseerde Wordle-grafiek (zie eerdere post).

Natuurlijk kun je Freemind ook gebruiken om je eigen mindmap te maken.

Zie deze Wikipedia pagina voor andere mindmapping software.

Klik hier om je eigen Wikimindmap te maken.

Hattip:
Wikimindmap: gbierens (Gerard Bierens) op twitter verwees naar “TrendMatcher tussen ICT en Onderwijs”Willem Karssenberg: “maak een mindmap van een wikipedia”;
Freemind-software: gbierens en librarianbe (Patrick Vanhoucke) op twitter

—————————————-